Kontakty

Obecný úrad Abranovce

Abranovce 25, 082 52 pošta Kokošovce
tel. 051/7798 334 email:obecabranovce@zoznam.sk http://www.abranovce.sk

 

Gréckokatolícka fara Abranovce

Abranovce , 082 52 pošta Kokošovce
tel. 051/7798 000 email:obecabranovce@zoznam.sk

 

Potraviny, hostinec FABI

Abranovce 25, 082 52 pošta Kokošovce
tel. 051/7798 334

  

Slovenská spoločnosť pre vedomie Kršnu-ISKCON, Hnutie Hare Kršna

Abranovce 60, 082 52 pošta Kokošovce
tel. 051/7798 482, 0911 800108 email:ekacakra@iskcon.sk http://www.iskcon.sk

  

Veľkovýkrmňa ošípaných NIKRAM

Abranovce 25, 082 52 pošta Kokošovce
tel. 051/7798 334
 

 

© Obec Abranovce 2011 All rights reserved. Created by PC Špital