Zverejňovanie faktúr

Prázdne dátové pole.
Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie


Archív

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

200002 1264310 FÚRA s.r.o. vývoz odpadu 12/2010 31.12.2010 13.01.2011 € 384,32
200001 6300141739 Slovenský plynarenský priemysel, a.s. odber zemného plynu 01/2011 01.01.2011 14.01.2011 € 1 096,00
200015 21100266 APL plus,s.r.o. školské pomôcky ZŠ - deti v hmotnej núdzi 25.01.2011 28.01.2011 € 696,78
200018 7418623272 Slovenský plynarenský priemysel, a.s. ročné zúčtovanie odberu plynu OcU, MŠ a ZŠ 15.01.2011 31.01.2011 € 3 291,84
200022 7231966415 Slovenský plynarenský priemysel, a.s. odber zemného plynu 02/2011 01.02.2011 03.02.2011 € 1 555,00
200027 22011 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce doplatok z dotácie k stravnému pre deti ZŠ 01/2011 03.02.2011 04.02.2011 € 519,92
200037 2250006636 Východoslovenská energetika, a.s. odber el. energie ver. osvetlenie a dom nádeje 01-02/2011 25.01.2011 07.02.2011 € 441,00
200024 2250057884 Východoslovenská energetika, a.s. odber el. energie OcU a MŠ 25.01.2011 08.02.2011 € 367,00
200040 52011 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce doplatok z dotácie k stravnému pre deti ZŠ 02/2011 03.03.2011 03.03.2011 € 598,49
200043 52011 FABI Viliam Fabian potraviny dodané k stravnému ŠJ za 02/2011 02.03.2011 03.03.2011 € 836,22
200044 7212013412 Slovenský plynarenský priemysel, a.s. odber zemného plynu 03/2011 01.03.2011 03.03.2011 € 1 465,00
200060 2011 Stanislav Minarik dovoz materiálu 5x, vykládka vozíkoma hydraulikou 23.03.2011 29.03.2011 € 492,00
200064 92011 FABI Viliam Fabian potraviny dodané k stravnému ŠJ 03/2011 04.04.2011 05.04.2011 € 963,98
200066 82011 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce doplatok z dotácie k stravnému pre ZŠ 03/2011 04.04.2011 05.04.2011 € 673,18
200070 7113783976 Slovenský plynarenský priemysel, a.s. odber zemného plynu OcU, MŠ a ZŠ 04/2011 01.04.2011 13.04.2011 € 802,00
200071 2611 Stanislav Minarik dovoz materiálu 5x a vykládka VZV 05.04.2011 13.04.2011 € 513,60
200072 11065 AGROMELIO,s.r.o. štrk a drvené kamenivo 04.04.2011 13.04.2011 € 374,30
200077 1190800274 Vaša stravovacia spol, s.r.o. str. lístky 04/11 14.04.2011 15.04.2011 € 752,40
200080 11000480 Presnet s.r.o. počítač pre ŠJ 05.04.2011 19.04.2011 € 546,00
200091 112011 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce čerp. dot. na stravu ZŠ 02.05.2011 03.05.2011 € 598,49
© Obec Abranovce 2011 All rights reserved. Created by PC Špital