Zverejňovanie faktúr

Prázdne dátové pole.
Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie


Archív

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

200253 3010054137 innogy Slovensko s.r.o. odber plynu r.2015 31.12.2015 19.01.2016 € -2 396,84
200001 6300141739 Slovenský plynarenský priemysel, a.s. pleplatok za odber plynu 12.01.2015 21.01.2015 € -1 987,65
200010 7447152888 Slovenský plynarenský priemysel, a.s. preplatok za odber plynu 28.01.2014 10.02.2014 € -1 665,94
200265 2250057884 Východoslovenská energetika, a.s. el. energia OcU a MŠ 31.12.2014 14.01.2015 € -90,01
200187 2250057915 Východoslovenská energetika, a.s. el. en. 1-9/16 - ZŠ 05.10.2016 17.10.2016 € -4,62
200161 2250057884 Východoslovenská energetika, a.s. el. energia OcU 24.08.2015 24.08.2015 € -1,68
200160 7298400355 Východoslovenská energetika, a.s. el. energia ZŠ 24.08.2015 24.08.2015 € -1,19
200162 2250006635 Východoslovenská energetika, a.s. el. energia V.O. 24.08.2015 24.08.2015 € -0,74
200053 2122287090 VVS,a.s. dobropois vod. a stočne OcU,MŠ,ŠJ 30.03.2017 18.04.2017 € 0,10
200054 2122287091 VVS,a.s. dobropis vod. a stoč. 30.03.2017 18.04.2017 € 0,10
200219 1701646 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa ovocie ŠJ 10/17 25.10.2017 03.11.2017 € 1,07
200009 2118085288 Východoslovenská energetika, a.s. vodné a stočné ZŠ 28.01.2014 29.01.2014 € 1,08
200160 9000956840 Slovenská pošta, a.s. poštovné tlačivá 23.08.2016 30.08.2016 € 2,27
200125 200428617 Slovenská pošta, a.s. noviny ZŠ 05.06.2012 18.06.2012 € 2,80
200228 201428617 Slovenská pošta, a.s. noviny ZŠ 29.11.2012 29.11.2012 € 2,80
200112 300428617 Slovenská pošta, a.s. noviny ZŠ 05.06.2013 12.06.2013 € 2,80
200080 160684 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. knihy ZŠ 28.04.2016 10.05.2016 € 3,00
200123 400275522 Slovenská pošta, a.s. noviny ZŠ 19.06.2014 25.06.2014 € 3,08
200139 400275732 Slovenská pošta, a.s. noviny MŠ 05.06.2014 30.06.2014 € 3,60
200117 500275732 Slovenská pošta, a.s. noviny MŠ 10.06.2015 11.06.2015 € 3,60
© Obec Abranovce 2011 All rights reserved. Created by PC Špital