Zverejňovanie zmlúv

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma PDF

Akcie

11/17 HIREKON, s.r.o. Zmluva Audítorské služby 04.01.2018 € 600,00 nie

Archív

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma PDF

Akcie

1 Ostatní kúpna zmluva Roman Klempár 03.02.2012 € 16,10 áno
1/13 Prima banka Slovensko,a. s. Zmluva o garantovom účte zmluva 21.05.2013 € 0,00 áno
1/14 VVS,a.s. Potvrdenie o povinnom zverejnení zmluvy Zmluva 25.04.2014 € 5,00 nie
1/14 HIREKON, s.r.o. Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Zmluva 19.06.2014 € 400,00 nie
1/15 Dobrovoľný hasičský zbor Hrabovec hasičska striekačka PS 12 nákup 03.02.2015 € 5 100,00 áno
1/16 IA MPSVAR SA Zmluva o spolupráci Terénna sociálna práca v obciach I 28.01.2016 € 0,00 áno
1/17 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej aktivity žiakov na rok 2017 Úhrada nákladov na žiaka, ktorý má trvalý pobyt v obci Abranovce 16.01.2017 € 50,00 áno
1/18 ČSOB Poisťovňa, a.s. Poistná zmluva Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 30.12.2017 € 216,68 áno
10/16 UPSVaR Dohoda § 50j 26.09.2016 € 3 886,56 áno
10/2017 Premier Consulting EU, s.r.o. Dodatok k zmluve o dielo č. JO 081215-6-1 zmluva 15.11.2017 € 996,00 áno
11/16 UPSVaR Dohoda dohoda 28.09.2016 € 7 802,55 áno
12/16 Východoslovenská energetika, a.s. Zmluva o pripojení zmluva 02.11.2016 € 0,00 áno
13/16 innogy Slovensko s.r.o. Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu zmluva 21.11.2016 € 0,00 áno
14/16 UPSVaR Dohoda č.16/37/012/228 dohoda medzi ÚPSVaR a obcou Abranovce 06.12.2016 € 0,00 áno
2 Ostatní kúpna zmluva Žiga Ján 07.02.2012 € 37,80 áno
2/12 HIREKON, s.r.o. Správa nezávislého auditora Správa k učtovnej závierke 30.06.2014 € 0,00 nie
2/13 VVS,a.s. VVS Zmluva 16.05.2013 € 0,00 áno
2/14 VVS,a.s. Zmluva o zriadení vecného bremena zmluva 25.04.2014 € 5,00 nie
2/15 PP COMP s.r.o. Rámcová kúpna zmluva zmluva 04.02.2015 € 0,00 áno
2/16 Ostatní Kúpna zmluva 2016 Rómska cesta 21.01.2016 € 82,00 áno
© Obec Abranovce 2011 All rights reserved. Created by PC Špital