Zverejňovanie zmlúv

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma PDF

Akcie

11/17 HIREKON, s.r.o. Zmluva Audítorské služby 04.01.2018 € 600,00 nie

Archív

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma PDF

Akcie

12/16 Východoslovenská energetika, a.s. Zmluva o pripojení zmluva 02.11.2016 € 0,00 áno
4 VVS,a.s. Zmluva o zriadení vecného bremena zmluva 26.06.2012 € 1,00 áno
2/13 VVS,a.s. VVS Zmluva 16.05.2013 € 0,00 áno
1/14 VVS,a.s. Potvrdenie o povinnom zverejnení zmluvy Zmluva 25.04.2014 € 5,00 nie
2/14 VVS,a.s. Zmluva o zriadení vecného bremena zmluva 25.04.2014 € 5,00 nie
2/17 Viacerí účastníci zmluvy Kúpna zmluva pozemky 28.02.2017 € 1,00 áno
645/2013 Ústav informácií a prognóz školstva Zmluva o bezoplatnom prevode majetku štátu č. 21684/26110130083 zmluva 22.10.2013 € 5 166,39 nie
6/14 UPSVaR Dodatok k Dohode č.28/§50j/NS/2014/ŠR Dodatok 12.09.2014 € 9 379,80 nie
10/16 UPSVaR Dohoda § 50j 26.09.2016 € 3 886,56 áno
11/16 UPSVaR Dohoda dohoda 28.09.2016 € 7 802,55 áno
14/16 UPSVaR Dohoda č.16/37/012/228 dohoda medzi ÚPSVaR a obcou Abranovce 06.12.2016 € 0,00 áno
6/16 SPEKTRUM Družstvo Zmluva o dielo Rekonštrukcia kultúrneho domu 31.03.2016 € 115 580,72 áno
4/17 Remek, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/732 Zmluva 05.05.2017 € 444,00 áno
9/17 Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš Príkazná zmluva č. 50/PO/2017/POI zmluva 02.10.2017 € 0,00 áno
7/17 Prosperujúca Európa Zmluva o vytvorení diela zmluva 26.06.2017 € 1 000,00 áno
40/025/11 Prima banka Slovensko,a. s. úver splatenie úveru 20.12.2012 € 0,00 áno
1/13 Prima banka Slovensko,a. s. Zmluva o garantovom účte zmluva 21.05.2013 € 0,00 áno
3/17 PRESNET s.r.o. Zmluva o vzájomnej spolupráci zmluva 05.05.2017 € 1,00 áno
3/15 Premier Consulting EU, s.r.o. Zmluva o DIELO 081215-6-1 Vyhotovenie Diela 1 08.12.2015 € 896,00 áno
4/15 Premier Consulting EU, s.r.o. Zmluva o Dielo 081215-6-2 Zmluva 08.12.2015 € 100,00 áno
© Obec Abranovce 2011 All rights reserved. Created by PC Špital