Zverejňovanie zmlúv

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma PDF

Akcie

11/17 HIREKON, s.r.o. Zmluva Audítorské služby 04.01.2018 € 600,00 nie

Archív

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma PDF

Akcie

246/2010-IZ-5.0/V Fond sociálneho rozvoja Sociálna práca v komunite Sociálna práca v obci 15.11.2010 € 0,00 áno
40/025/11 Prima banka Slovensko,a. s. úver splatenie úveru 20.12.2012 € 0,00 áno
1/13 Prima banka Slovensko,a. s. Zmluva o garantovom účte zmluva 21.05.2013 € 0,00 áno
2/13 VVS,a.s. VVS Zmluva 16.05.2013 € 0,00 áno
233/2012-IZ-5.0/V Fond sociálneho rozvoja Dodatok č.DOD/02-2013//233/2012-IZ-5.0/V dodatok 28.11.2013 € 0,00 áno
2/12 HIREKON, s.r.o. Správa nezávislého auditora Správa k učtovnej závierke 30.06.2014 € 0,00 nie
3/12 HIREKON, s.r.o. Dodatok správy auditora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou Dodatok správy auditora 22.07.2014 € 0,00 nie
2/15 PP COMP s.r.o. Rámcová kúpna zmluva zmluva 04.02.2015 € 0,00 áno
1/16 IA MPSVAR SA Zmluva o spolupráci Terénna sociálna práca v obciach I 28.01.2016 € 0,00 áno
3/16 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik nájomna zmluva vodojem 10.02.2016 € 0,00 áno
8/16 JRK Waste Management s.r.o. zmluva o odbere prebytočného konečného produktu (kompostu) zmluva 07.09.2016 € 0,00 áno
12/16 Východoslovenská energetika, a.s. Zmluva o pripojení zmluva 02.11.2016 € 0,00 áno
13/16 innogy Slovensko s.r.o. Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu zmluva 21.11.2016 € 0,00 áno
14/16 UPSVaR Dohoda č.16/37/012/228 dohoda medzi ÚPSVaR a obcou Abranovce 06.12.2016 € 0,00 áno
9/17 Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš Príkazná zmluva č. 50/PO/2017/POI zmluva 02.10.2017 € 0,00 áno
4 VVS,a.s. Zmluva o zriadení vecného bremena zmluva 26.06.2012 € 1,00 áno
4/16 Ostatní kúpna zmluva 4/16 kúpna zmluva 4/16 11.03.2016 € 1,00 áno
5/16 Ostatní kúpna zmluva kúpna zmluva 02.05.2016 € 1,00 áno
9/16 Ostatní kúpna zmluva kúpna zmluva 12.09.2016 € 1,00 áno
2/17 Viacerí účastníci zmluvy Kúpna zmluva pozemky 28.02.2017 € 1,00 áno
© Obec Abranovce 2011 All rights reserved. Created by PC Špital