Zverejňovanie zmlúv

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma PDF

Akcie

11/17 HIREKON, s.r.o. Zmluva Audítorské služby 04.01.2018 € 600,00 nie

Archív

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma PDF

Akcie

233/2012-IZ-5.0/V Fond sociálneho rozvoja Dodatok č.DOD/02-2013//233/2012-IZ-5.0/V dodatok 28.11.2013 € 0,00 áno
6/14 UPSVaR Dodatok k Dohode č.28/§50j/NS/2014/ŠR Dodatok 12.09.2014 € 9 379,80 nie
3/12 HIREKON, s.r.o. Dodatok správy auditora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou Dodatok správy auditora 22.07.2014 € 0,00 nie
11/16 UPSVaR Dohoda dohoda 28.09.2016 € 7 802,55 áno
14/16 UPSVaR Dohoda č.16/37/012/228 dohoda medzi ÚPSVaR a obcou Abranovce 06.12.2016 € 0,00 áno
6/17 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva č. 37821 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR dotácia 26.06.2017 € 3 000,00 áno
7/14 Ostatní Kúpna zmluva Kúpna zmluva 04.11.2014 € 62,30 áno
5/16 Ostatní kúpna zmluva kúpna zmluva 02.05.2016 € 1,00 áno
9/16 Ostatní kúpna zmluva kúpna zmluva 12.09.2016 € 1,00 áno
4/16 Ostatní kúpna zmluva 4/16 kúpna zmluva 4/16 11.03.2016 € 1,00 áno
1/15 Dobrovoľný hasičský zbor Hrabovec hasičska striekačka PS 12 nákup 03.02.2015 € 5 100,00 áno
4 Ostatní kúpna zmluva Pohlodková Andrea 09.02.2012 € 9,80 áno
1/18 ČSOB Poisťovňa, a.s. Poistná zmluva Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 30.12.2017 € 216,68 áno
2/17 Viacerí účastníci zmluvy Kúpna zmluva pozemky 28.02.2017 € 1,00 áno
6/16 SPEKTRUM Družstvo Zmluva o dielo Rekonštrukcia kultúrneho domu 31.03.2016 € 115 580,72 áno
1 Ostatní kúpna zmluva Roman Klempár 03.02.2012 € 16,10 áno
3 Ostatní kúpna zmluva Roman Klempár 01.03.2012 € 13,30 áno
2/16 Ostatní Kúpna zmluva 2016 Rómska cesta 21.01.2016 € 82,00 áno
8/17 MOAD, s.r.o. Zmluva o dielo Smernica pre verejné obstarávanie obce Abranovce 13.06.2017 € 200,00 áno
246/2010-IZ-5.0IV Fond sociálneho rozvoja Sociálna práca v komunite Sociálna práca v obci 19.08.2010 € 23 900,00 áno
© Obec Abranovce 2011 All rights reserved. Created by PC Špital