Zverejňovanie zmlúv

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma PDF

Akcie

11/17 HIREKON, s.r.o. Zmluva Audítorské služby 04.01.2018 € 600,00 nie

Archív

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma PDF

Akcie

1/13 Prima banka Slovensko,a. s. Zmluva o garantovom účte zmluva 21.05.2013 € 0,00 áno
2/13 VVS,a.s. VVS Zmluva 16.05.2013 € 0,00 áno
4/14 COMWAY, s.r.o Zmluva o inštalácii a užívaní mikrovlného internetového zariadenia Zmluva 01.03.2013 € 365,00 nie
40/025/11 Prima banka Slovensko,a. s. úver splatenie úveru 20.12.2012 € 0,00 áno
233/2012-IZ-5.0/V Fond sociálneho rozvoja Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach TSP 15.10.2012 € 35 429,28 áno
4 VVS,a.s. Zmluva o zriadení vecného bremena zmluva 26.06.2012 € 1,00 áno
3 Ostatní kúpna zmluva Roman Klempár 01.03.2012 € 13,30 áno
4 Ostatní kúpna zmluva Pohlodková Andrea 09.02.2012 € 9,80 áno
2 Ostatní kúpna zmluva Žiga Ján 07.02.2012 € 37,80 áno
1 Ostatní kúpna zmluva Roman Klempár 03.02.2012 € 16,10 áno
40/025/11 DEXIA banka Slovensko a.s. Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) Záväzok Banky poskytnúť Úver a záväzok Klienta Úver vrátiť 20.12.2011 € 170 000,00 áno
246/2010-IZ-5.0/V Fond sociálneho rozvoja Sociálna práca v komunite Sociálna práca v obci 15.11.2010 € 0,00 áno
246/2010-IZ-5.0IV Fond sociálneho rozvoja Sociálna práca v komunite Sociálna práca v obci 19.08.2010 € 23 900,00 áno
© Obec Abranovce 2011 All rights reserved. Created by PC Špital