Zverejňovanie zmlúv

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma PDF

Akcie

6/17 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva č. 37821 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR dotácia 26.06.2017 € 3 000,00 áno
7/17 Prosperujúca Európa Zmluva o vytvorení diela zmluva 26.06.2017 € 1 000,00 áno
8/17 MOAD, s.r.o. Zmluva o dielo Smernica pre verejné obstarávanie obce Abranovce 13.06.2017 € 200,00 áno
5/17 HIREKON, s.r.o. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb zmluva 10.05.2017 € 550,00 áno
3/17 PRESNET s.r.o. Zmluva o vzájomnej spolupráci zmluva 05.05.2017 € 1,00 áno
4/17 Remek, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/732 Zmluva 05.05.2017 € 444,00 áno
2/17 Viacerí účastníci zmluvy Kúpna zmluva pozemky 28.02.2017 € 1,00 áno
1/17 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej aktivity žiakov na rok 2017 Úhrada nákladov na žiaka, ktorý má trvalý pobyt v obci Abranovce 16.01.2017 € 50,00 áno

Archív

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma PDF

Akcie

14/16 UPSVaR Dohoda č.16/37/012/228 dohoda medzi ÚPSVaR a obcou Abranovce 06.12.2016 € 0,00 áno
13/16 innogy Slovensko s.r.o. Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu zmluva 21.11.2016 € 0,00 áno
12/16 Východoslovenská energetika, a.s. Zmluva o pripojení zmluva 02.11.2016 € 0,00 áno
11/16 UPSVaR Dohoda dohoda 28.09.2016 € 7 802,55 áno
10/16 UPSVaR Dohoda § 50j 26.09.2016 € 3 886,56 áno
9/16 Ostatní kúpna zmluva kúpna zmluva 12.09.2016 € 1,00 áno
7/16 JRK Waste Management s.r.o. Kúpna zmluva na dodanie elektrického kompostovacieho zariadenia zmluva 07.09.2016 € 1 380,00 áno
8/16 JRK Waste Management s.r.o. zmluva o odbere prebytočného konečného produktu (kompostu) zmluva 07.09.2016 € 0,00 áno
5/16 Ostatní kúpna zmluva kúpna zmluva 02.05.2016 € 1,00 áno
6/16 SPEKTRUM Družstvo Zmluva o dielo Rekonštrukcia kultúrneho domu 31.03.2016 € 115 580,72 áno
4/16 Ostatní kúpna zmluva 4/16 kúpna zmluva 4/16 11.03.2016 € 1,00 áno
3/16 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik nájomna zmluva vodojem 10.02.2016 € 0,00 áno
1/16 IA MPSVAR SA Zmluva o spolupráci Terénna sociálna práca v obciach I 28.01.2016 € 0,00 áno
2/16 Ostatní Kúpna zmluva 2016 Rómska cesta 21.01.2016 € 82,00 áno
3/15 Premier Consulting EU, s.r.o. Zmluva o DIELO 081215-6-1 Vyhotovenie Diela 1 08.12.2015 € 896,00 áno
4/15 Premier Consulting EU, s.r.o. Zmluva o Dielo 081215-6-2 Zmluva 08.12.2015 € 100,00 áno
2/15 PP COMP s.r.o. Rámcová kúpna zmluva zmluva 04.02.2015 € 0,00 áno
1/15 Dobrovoľný hasičský zbor Hrabovec hasičska striekačka PS 12 nákup 03.02.2015 € 5 100,00 áno
7/14 Ostatní Kúpna zmluva Kúpna zmluva 04.11.2014 € 62,30 áno
6/14 UPSVaR Dodatok k Dohode č.28/§50j/NS/2014/ŠR Dodatok 12.09.2014 € 9 379,80 nie
© Obec Abranovce 2011 All rights reserved. Created by PC Špital