Zverejňovanie zmlúv

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma PDF

Akcie

23/18 KRISTAV s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb pri vývoze odpadu a jeho zneškodnení poskytnutie služby 07.11.2018 € 230,00 áno
22/18 Pierott, n.o. Darovacia zmluva poskytnutie peňažného daru 24.10.2018 € 40,00 áno
21/18 Slovak Telecom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb tel. hovory OcU 08.10.2018 € 30,00 áno
20/18 Slovak Telecom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb tel. hovory ZŠ 02.10.2018 € 19,99 áno
19/18 Stanislav Volanský Kúpna zmluva parc. č. 22/4 13.09.2018 € 251,00 áno
17/18 Mesto Prešov Zmluva o spracovaní osobných údajov stavebný úrad 22.06.2018 € 0,00 áno
18/18 Mesto Prešov Zmluva o spracovaní osobných údajov Personálna a mzdová agenda 22.06.2018 € 0,00 áno
15/18 PRESNET s.r.o. Zmluva Zmluva o pripojení 01.06.2018 € 1,00 áno
16/18 PRESNET s.r.o. Zmluva Zmluva o pripojení 01.06.2018 € 1,00 áno
10/18 NAJ, s.r.o. ZO-2018-55-01 zmluva o poskytovaní služieb 25.05.2018 € 10,00 áno
13/18 Remek, s.r.o. Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov 25.05.2018 € 0,00 áno
14/18 NAJ, s.r.o. Zmluva zmluva o spracúvaní osobných údajov 25.05.2018 € 0,00 áno
11/18 Slovak Telecom, a.s. zmluva nájomná zmluva 16.05.2018 € 1 500,00 áno
9/18 Slovenská stavebná inšpekcia Darovacia zmluva darovanie hnuteľného majetku 15.05.2018 € 0,00 áno
8/18 Matica slovenská zmluva finančný príspevok 30.04.2018 € 150,00 áno
7/18 Múka Miroslav zmluva zmluva 24.04.2018 € 954,00 áno
6/18 FÚRA s.r.o. Dodatok 1/2018 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi dodatok 20.04.2018 € 0,96 nie
4/18 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva č. 38 087 poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR 06.04.2018 € 3 000,00 áno
5/18 3Fin s.r.o. Zmluva zabezpečenie služieb bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi 05.04.2018 € 60,00 áno
12/18 3Fin s.r.o. Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov 03.04.2018 € 0,00 áno

Archív

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma PDF

Akcie

1/18 ČSOB Poisťovňa, a.s. Poistná zmluva Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 30.12.2017 € 216,68 áno
10/17 Premier Consulting EU, s.r.o. Dodatok k zmluve o dielo č. JO 081215-6-1 zmluva 15.11.2017 € 996,00 áno
9/17 Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš Príkazná zmluva č. 50/PO/2017/POI zmluva 02.10.2017 € 0,00 áno
6/17 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva č. 37821 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR dotácia 26.06.2017 € 3 000,00 áno
7/17 Prosperujúca Európa Zmluva o vytvorení diela zmluva 26.06.2017 € 1 000,00 áno
8/17 MOAD, s.r.o. Zmluva o dielo Smernica pre verejné obstarávanie obce Abranovce 13.06.2017 € 200,00 áno
5/17 HIREKON, s.r.o. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb zmluva 10.05.2017 € 550,00 áno
3/17 PRESNET s.r.o. Zmluva o vzájomnej spolupráci zmluva 05.05.2017 € 1,00 áno
4/17 Remek, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/732 Zmluva 05.05.2017 € 444,00 áno
12/17 JUKO s.r.o. Zmluva o nájme priestoru časť pozemku KNC 22/2 01.05.2017 € 150,00 áno
2/17 Viacerí účastníci zmluvy Kúpna zmluva pozemky 28.02.2017 € 1,00 áno
1/17 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej aktivity žiakov na rok 2017 Úhrada nákladov na žiaka, ktorý má trvalý pobyt v obci Abranovce 16.01.2017 € 50,00 áno
15/16 Erik Petruška Zmluva o nájme nebytové priestory 30.12.2016 € 70,00 áno
14/16 UPSVaR Dohoda č.16/37/012/228 dohoda medzi ÚPSVaR a obcou Abranovce 06.12.2016 € 0,00 áno
13/16 innogy Slovensko s.r.o. Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu zmluva 21.11.2016 € 0,00 áno
12/16 Východoslovenská energetika, a.s. Zmluva o pripojení zmluva 02.11.2016 € 0,00 áno
11/16 UPSVaR Dohoda dohoda 28.09.2016 € 7 802,55 áno
10/16 UPSVaR Dohoda § 50j 26.09.2016 € 3 886,56 áno
9/16 Ostatní kúpna zmluva kúpna zmluva 12.09.2016 € 1,00 áno
7/16 JRK Waste Management s.r.o. Kúpna zmluva na dodanie elektrického kompostovacieho zariadenia zmluva 07.09.2016 € 1 380,00 áno
© Obec Abranovce 2011 All rights reserved. Created by PC Špital